• Users Online: 110
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Aloperine suppresses human pulmonary vascular smooth muscle cell proliferation via inhibiting inflammatory response

Chang Zhi, Zhang Peng, Zhang Min, Jun Feng, Hu Zhiqiang, Yang Jiamei, Wu Yuhua, Zhou Ru

Year : 2019| Volume: 62| Issue : 4 | Page no: 157-165

   This article has been cited by
 
1 Establishment of LC-MS/MS method for determination of aloperine in rat plasma and its application in preclinical pharmacokinetics
Shengbo Huang,Yuanjin Zhang,Yanfang Zhang,Jie Liu,Zongjun Liu,Xin Wang
Journal of Chromatography B. 2021; 1173: 122671
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 A Review on Recent Advances in Aloperine Research: Pharmacological Activities and Underlying Biological Mechanisms
Haifeng Zhou,Junyi Li,Fei Sun,Faxi Wang,Mingyue Li,Yalan Dong,Heng Fan,Desheng Hu
Frontiers in Pharmacology. 2020; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Network Pharmacology-Based Analysis of the Pharmacological Mechanisms of Aloperine on Cardiovascular Disease
Bingwu Huang,Juncheng Xiong,Xuyong Zhao,Yihan Zheng,Ning Zhu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4

Aloperine Exerts Antitumor Effects on Bladder Cancer in vitro

Lijun Zhang,Jun Liang,Xiaohua Liu,Jianhua Wu,Daqing Tan,Wei Hu
OncoTargets and Therapy. 2020; Volume 13: 10351
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Research Progress on Anti-Inflammatory Effects and Mechanisms of Alkaloids from Chinese Medical Herbs
Sicong Li,Xin Liu,Xiaoran Chen,Lei Bi
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article